اینجا کامینارت است، مکانی برای آنان که می خواهند در هنر زندگی نمایند، غاری به وسعت تمام دنیا که هرکس با قدم نهادن در آن، هرچه در آنست را از زوایای دیگر بنگرد. این مکان ما را از زندگی روزمره جدا کرده و با ابعادی فراتر از آنچه هستیم، پیوند می دهد.

کامینارت شامل قسمت های گوناگونی است، از جمله :

– “اخبار هنری”: از هر سوی جهان

– “تحلیل آثار هنری”: برای معرفی و بررسی مخلوقات هنری دنیا

– “کافه هنر و فلسفه” : ما کافه داریم! در این بخش کامینارت، موضوعات مهم فکری و احساسی که بشر از ابتدای تاریخ تا به حال درگیرآن بوده را مطرح می کنیم. نظر یکدیگر را می بینیم و می خوانیم. در نهایت در روزی معین در کافه هنروفلسفه مهمان ما هستید تا از نزدیک باهم سخن بگوییم و نتیجه تفکرات و احساساتمان را مکتوب نموده و در قالبی مطلوب به همگان عرضه کنیم.

– “با هم ببینیم” : با هدفی مشخص و معین، دورهم و کنار یکدیگر فیلمی مهم از سینمای جهان را می بینیم تا با بررسی موثر آن، بجز لذت، راهی برای رسیدن به مقصدی پرنورتر در دنیا بیابیم.

– “آموزش” : در اینجا هر آنچه که آموخته ایم را به شما تقدیم می نماییم و در آینده نزدیک بزرگان عرصه هنر را دعوت می کنیم تا در دورهمی، همراه شما دوستان هنردوست، بیشتر بیاموزیم.

– “قرار واژگان” : شاید فرصت خواندن کم باشد، ولی ما در اینجا خلاصه کتابها و نمایشنامه های جهان را به شما عرضه می نماییم. در بخشی دیگر از همین قسمت، قصه های کوتاه و زیبایی از هر نقطه دنیا هدیه می دهیم. در بخش دیگر منتظر نوشته های شما هستیم تا به نام خودتان در کامینارت، به دید و خوانش همگان گذاشته شود.

به کامینارت خوش آمدید …