تفاوت انسان و حیوان – قسمت دوم

کامینارت :

تفاوت انسان و حیوان – قسمت دوم : محبت

موضوع دیگری که در تفاوت انسان و حیوان شاید به ذهن بیاید “محبت” است. اگر موضوع توجه والدین به فرزندان را غریزی بدانیم و به آن نپردازیم، می توان به محبت کردن در شرایط خاص و موقعیت های مختلف اشاره کرد. در نظر اول، شاید به این بیاندیشیم که این موضوع مختص انسان است و ربطی به حیوان ندارد.

اما اینطور نیست … با نگاهی به زندگی حیوانات محبت فراوان بین دو گونه متفاوت را می بینیم که حتی به مرز ایثار و از خودگذشتگی می رسد. به داستان تصویری و واقعی زیر نگاهی بیاندازید تا محبت بی اندازه یک شیر ماده را به بچه میمون را تا مرز بخطر انداختن خودش، ببینید …

۱-comeinart

۳-comeinart

۳-comeinart

۴-comeinart

۵-comeinart

۶-comeinart

۷-comeinart

۸-comeinart

۹-comeinart

۱۰-comeinart

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را ثبت کنید