با هم ببینیم؟؟؟!!!!

کامینارت:

هنر هفتم یا سینما مجموعه ایی از تمام هنرها را به تصویر کشیده تا ما را به خودمان نزدیکتر نماید. سینما با اینکه کم سابقه ترین هنرهاست، ولی توانسته با محصولش یعنی فیلم، به بزرگترین آنها مبدل شود.

آیا تا بحال لذت تماشای دسته جمعی فیلم را داشته اید؟ شاید بگویید بله. در سالن سینما یا همراه دوستان و خانواده. ما می خواهیم لذتی فراتر از این را با شما تقسیم کنیم، اما چگونه؟!

از ابتدا هدفی را تعیین می کنیم و فیلمی را به شما معرفی می نماییم. سپس در زمانی معین، دور هم جمع خواهیم شد تا همان فیلم را اینبار با یکدیگر ببینیم. برخلاف سالن سینما یا جمع دوستان و خانواده، پس از اتمام فیلم و یا در حین پخش آن، نکاتی را مطرح و با همدیگر همفکری و مشورت می کنیم.

رویکرد ما بهره گیری از فضایی میان هنر و فلسفه است و قصد داریم تا به درون خود و اصل ارتباط با دیگران نزدیک و نزدیکتر شویم و لذت شناخت خود را با هم تجربه کنیم.

برای آنکه خروجی موثری داشته باشیم، نتیجه همه ساعات دیدن و همفکری را به هر شکلی مانند مقاله، کتاب، خبرنامه و … ثبت می کنیم تا دیگران را نیز در بهره و لذت خود شریک نماییم.

به امید دیدار شما در بخش  “با هم ببینیم”

دیدنی ها/نوشته از کامینارت

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را ثبت کنید