تفاوت انسان و حیوان – قسمت سوم

کامینارت :

تفاوت انسان و حیوان – قسمت سوم : حرف زدن

در مورد تفاوت انسان و حیوان، تا بحال تفکر و حس مهربانی را بررسی نمودیم و دیدیم که با شدت و ضعف، در حیوانات نیز وجود دارند. در این بخش به موارد دیگری می پردازیم.

یکی از موارد قدیمی ذکر شده در مورد تفاوت انسان و حیوان صحبت کردن است. امروزه با پیشرفت علم، همه ما می دانیم تمامی حیوانات با هم گفتگو می کنند. آنها در فرکانس های مختلف صوتی این عمل را انجام می دهند که برای گوش ما ناآشنا هستند. پس امروزه ثابت شده و مطمئن هستیم که حیوانات باهم حرف می زنند.

اما گروهی ابداعات و اختراعات را تفاوت انسان و حیوان می دانند. درباره این مبحث باید بگوییم که هر تحول و اختراعی میان انسانها برای رفع نیازی بوجود آمده است. اگر این مورد در میان حیوانات کمتر است بدلیل اینست که آنها نیازی برای انجام این مهم نداشته اند و از طرفی اگر این نیاز را احساس کرده اند به سرعت آن را رفع نموده اند. به طور مثال سگ آبی با رسیدن به رود و احساس نیاز جمع شدن آب در محل زندگیش، قبل از انسانها، اقدام به سد سازی نموده است. و یا مورچه ها هزاران سال قبل برحسب نیازشان خانه های چند طبقه ساخته اند.

تفاوت انسان و حيوان 3-2

به هر حال جواب سطحی و ساده اختراع و کشف، پاسخ مناسبی برای سوال اساسی تفاوت انسان و حیوان نخواهد بود. پس براستی جواب اصلی کدامست؟!

در قسمت های بعدی همراه ما باشید و ما منتظر نظرات شما نیز هستیم …

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را ثبت کنید