نویسندگی – قسمت دوم

کامینارت :

آموزش نویسندگی – قسمت دوم

حال قاب ذهنی که تصویری ثابت است در دهن شما شکل گرفته است. مثال می زنیم : فرضا قاب ذهنی شما یک اتاق است. حالا نوبت آن است که تمام اجزای آن را دقیق و کامل ببینیم و برای خودمان شرح دهیم. در مثال قاب ذهن، اتاق، باید هر آنچه که می بینیم را بنویسیم، یعنی شکل و رنگ و جنس زاویه و محل قرارگرفتن دیوارها، سقف، پنجره و همه وسایلی که در ان است. اگر فرضا کمدی هم در قاب ماهست، باید دقیق آن را ببینیم، یعنی اندازه، ارتفاع و رنگ و جنس آن و اینکه دقیقا در کجای اتاق قرار گرفته است. اگر در قاب، فرد یا افرادی وجود دارند باید کامل و دقیق شرح داده شوند. بطور مثال نباید گفت دختری نگران نشسته بر روی صندلی! باید کامل نوع و رنگ لباس، شرح کامل فیزیکی بدن. سپس با دیدن نگرانی در چهره اش ان را برای خود تشریح کنیم که این نگرانی چه حالت هایی در چشم و صورت او دارد و دست و پاهای او در حال انجام چه کاری هستند.

تمام این مواردی که گفته شد شاید کمی سخت و طولانهی بنظر بیاید، اما مرحله خوب دیدن قاب ذهنی خودمان است. در زندگی نیز آنها که مسایل را سطحی و گذرا نگاه می کنند بسیارند اما یک هنرمند باید دقیق و کامل نگاه کند تا با تسلط بر آن بتواند از زوایای دیگر موضوعش را پرداخت نماید.

تا اینجا پیداکردن قاب ذهنی و توضیح دقیق و کامل دیدن آن را بیان نمودیم. حال باید چگونه ادامه دهیم ؟

منتظر ما در قسمت بعدی باشید …

مطالب مرتبط

کامینارت: خداناباوری یا بی‌خدایی یا خداانکاری یا الحاد یا...

دیدگاهتان را ثبت کنید