بداهه پردازی-قسمت اول

کامینارت:

بداهه چیست؟

به صحنه ای گفته میشود که بازیگر یا بازیگران بدون اطلاع از اینکه چه خواهند گفت و یا چه میکنند بررو ی آن قدم می گذارند و موضوعاتی مطرح میشود که بدون داشتن اطلاع قبلی از آنها در مورد موضوعات مطرح شده صحبت و بازی میکنند.
از گذشته در کلاسهای بداهه سازی و در مقالات بسیار در مورد قوانینی که در بداهه سازی خوب به بازیگر کمک میکند بارها صحبت کرده‌اند اما بسیار از بازیگران این قوانین را در اجراهای خود به کار بردند ولی صحنه بسیار خسته کننده و حوصله سر بر شده البته صرفاً انجام دادن یا ندادن این قوانین دلیل بر خوب یا بد شدن صحنه ی بداهه نمیشود.

پس چگونه میتوان یک بداهه خوب را روی صحنه برد؟دراین مورد در مقالات بعدی صحبت خواهیم کرد.

در این مقاله راجع به یکی از مهمترین و کلیدی ترین نکته ها ی بداهه بداهه سازی واینکه چرا قوانین میتوانند باعث ایجاد بداهه ی حوصله سر بر بشوند صحبت خواهیم کرد.احتمالاً تا بحال با صحنه ها ی بداهه سازی خسته کننده بر خورد داشته اید، بازیگران واقعاً میخواهند کاری انجام دهند تا صحنه خسته کننده نشود ولی موفق نمی شوند آنها به این فکر میکنند که صحنه خسته کننده هست یا نه،وباز به این فکر میکنند که باید کاری انجام دهند،ولی سودمند نیست، آنها فکر میکنند و هر چه فکر میکنند صحنه خسته کننده  تر میشود،آنها به حرفهایی که میخواستند برروی صحنه بگویند و نگفتند نیز فکر میکنند و دریافتند که کارشان خسته کننده است و به این نیز فکر کردند،تماشاچی هم به این فکر کرده که کارشان خسته کننده(در حقیقت بداهه سازی بد متکی بر فکر کردن هست)و دلیل اینکه من با قوانین بداهه سازی موافق نیستم این هست که بازیگر را در دامی گیر میاندازد به نام دام فکر کردن بازیگر مدام در روی صحنه بداهه به قوانین فکر میکند که باعث ایجاد بداهه ای خسته کننده میشود.

اکثر بازیگران قوانینی بداهه را میدانند وبا این حال باز ما شاهد صحنه هایی خسته کننده هستیم و تنها یک دلیل دارد ،”فکر کردن”.
امیدوارم از این قسمت استفاده لازم را کرده باشید با ما همراه باشید تا بتوانیم باهم تمام رفتارهاست بدی که باعث یک بداهه سازی خسته کننده میشود را بشناسیم.
(وقتی رفتار ها ی بد از میان برداشته شود رفتارهای خوب بطور معجزه اسایی نمایان خواهد شد)

مطالب مرتبط

کامینارت: خداناباوری یا بی‌خدایی یا خداانکاری یا الحاد یا...

دیدگاهتان را ثبت کنید