بداهه پردازی-قسمت دوم

کامینارت:

ترس:چرا به نظر میرسد صحنه ها ی بد همیشه با الگوهای قابل ملاحظه مشابهی پدیدار می شود؟
ما انسانها همیشه در اطراف پرسه میزنیم وفقط سعی میکنیم روزمان را شب کنیم خدای من چطور این کار را میکنیم؟ ما میتوانیم فکر کنیم انتخاب کنیم و بر اساس احساسمان عمل کنیم.
بداهه سازان هر زمانی که روی صحنه ای بداهه سازی میکنند هفت ملیون سال از زندگی بشر را روی صحنه میاورند.آنها کاری را میکنند که باید بکنند.

کاری که انسانها در موقعیت دیگر در زندگی خود انجام میدهند. آنها کاری را میکنند و حرفی را میزنند که باید بزنند،یک بازیگر باید درمورد همه چیز اگاهی داشته باشد یک بداهه ساز هروز در خیابانها،مراکز خرید،سرکار،کتابخانه وغیره با انسانها و موضوعات مختلفی روبرو میشود ولی متاسفانه بی تفاوت از کنار آنها رد میشود .در صورتی که او میتواند تمام اطلاعاتی که در زندگی روزمره خود کسب میکند را باخود بررو ی صحنه ببرد.پس باید اطلاعات خود را در مورد شغلها ،حسها،تاریخ، شخصیتها و غیره بالا ببرد در غیر این صورت بداهه ساز در روی صحنه بخاطر نداشتن اطلاعات با ترس مواجه خواهد شد
بداهه سازی بدی را به نمایش خواهد گذاشت.
از کجا بفهمیم که بازیگر دچار ترس شده؟ مدام از گذشته حرف میزند
سعی میکند نظر خود را تحمیل کند،
در مورد کاری که میکند توضیح میدهد
با بازیگر دیگر درگیر میشود
بازیگر دیگر را انکار میکند
مدام سوالهایی بیهوده می پرسد
بحث میکند و…
تمامی اینها قوانینی هست که گفته میشود در صحنه بداهه از آنها پرهیز کنید ولی در قسمت قبل گفتم که رعایت کردن یا نکردن قوانین باعث بداهه سازی خوب نمیشودشما روی صحنه هرگز خود را درگیر این قوانین نکنید ولی در مورد آنها خوب فکر کنید البته نه روی صحنه.
شما به عنوان همبازی بعد از اینکه فهمیدید که بازیگر رو برو در دام ترس افتاده است وظیفه دارید که از او دفاع و حمایت کنید و لی وارد باز ی او نشوید.
ترس علت به وجود آمدن فکر
فکر علت به وجود آمدن رفتار دفاعی
رفتار دفاعی به عنوان الگوهایی در بداهه سازی بد

در قسمت بعد در مورد کارهایی که باید روی صحنه انجام دهید توضیح خواهم داد.

مطالب مرتبط

کامینارت: خداناباوری یا بی‌خدایی یا خداانکاری یا الحاد یا...

دیدگاهتان را ثبت کنید