تئاتر و مسائل اساسی آن

کامینارت:

تئاتر و مسائلی که برای آشنایی هنرمند با فضای موجود نیاز است در کتاب های بسیاری به آن پرداخته شده و مسلماَ خواندن و به یاد سپردن همه ی این کتابها کاری سخت و زمان بر خواهد بود.

از میان کتاب های مفید موجود برایتان از کتاب “تئاتر و مسائل اساسی آن” نوشته ی  “میشل ویینی” را انتخاب کرده ایم تا آشنایی مختصری از تئاتر و مسائل آن را در اختیارتان قرار دهیم.

کتاب مد نظر توسط “دکتر سهیلا فتاح” ترجمه شده وعلاوه براینکه مکمل درس ((نمایشنامه و ساختمان آن)) برای دانشجویان میباشد،برای دوستداران هنر نمایش نیز که خوشبختانه تعدادشان کم نیست میتواند سودمند باشد.

برای آموزش ابتدایی هنر با اهمیت نمایش مارا همراهی کنید.

مطالب مرتبط

کامینارت: خداناباوری یا بی‌خدایی یا خداانکاری یا الحاد یا...

دیدگاهتان را ثبت کنید