گزارش تماشای فیلم whiplash

کامینارت:

در تاریخ 1396/03/18 ساعت 21:30 در   روز 13 از ماه مبارک رمضان به طبق آمار تعدادی از افراد کامینارت و تعدادی از افراد حاضر در کافه به تماشای فیلم whiplash (شلاق) ساخته ی Damein chazelle که نقش اول مرد آن را  Miles teller و نقش دوم مرد را J.K Simons بازی کرده اند پرداختند.

تماشای این فیلم جذاب 2 ساعت به طول انجامید و پس از اتمام فیلم به تحلیل آن پرداخته شد و مواردی که بسیار جذاب و ریزبینانه بود برای تماشاگران بیان شد که به تعداد کمی از آنها در پایین اشاره ای میکنیم.

به امید آنکه با حضور در جلسات بعدی “باهم ببینیم کامینارت” شما نیز در تحلیل ها شرکت کرده و به تمامی موارد ذکر شده دست یافته و زین پس با نگاهی هنرمندانه و متفاوت تر به فیلم های فاخر نگاه کنید.

1-در فیلم به نقطه ای به نام نقطه ی اوج اشاره شد و تمام افراد گروه به آن نقطه ی اوج رسیده بودند ولی بازیگر نقش اول مرد این فیلم که “فلچر” نام داشت به پسر نقش دوم “اندرو نیمن” بسیار سخت میگرفت زیرا استاد او نقطه ی فراتر از اوج را برایش مد نظر داشت و در آخر نیز به آن رسید.

در قسمتی نیز که پسر را واراد به فریاد زدن میکرد میخواست بالاتر از بلندترین صدا را برای نشان دادن نقطه ی اوج بکار ببرد.

2-زمانی که در سینما پدر با نیمن حرف میزد و قصد نصیحت او را داشت فردی از پشت سر پدر گذشت و  دستش به سر پدر خورد که منظور اعتراض به نصیحت های مرسوم والدین به فرزندان بود.

3-دختری که از اواسط فیلم با نیمن آشنا شد و در برهه ای از زمان نبود همان غریزه و یا معصومیت از دست رفته است که هر زمانی که در هدف خود سرخورده وو ناامید میشد سراغ آن میرفت. پس غریزه رفتنی و کوتاه مدت است و برای انجام کارهای بزرگ نباید مغلوب غریزه شد تا بتوان بزرگ شد

و……

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را ثبت کنید