زندگی پس از مرگ-قسمت اول

کامینارت:

زندگی پس از مرگ موضوعیست که توسط اکثریت دانشمندان علوم فلسفه پرداخته شده .هر کدام از این بزرگان نظریه و افکار خود را بیان کرده که گاه با یکدیگر متفاوت است .در واقع هیچ کدام از بزرگان به نتیجه ثابت و مشخصی نرسیده و برداشت آنها بیشتر طبق فرضیات به دست آمده است.
فردریش ویلهلم نیچه فیلسوف مشهور آلمانی سعادت ابدی را در زندگی پس از مرگ میداند و معتقد است انسان باید آزادانه مرگ خود را انتخاب کند.
ادیان مخصوصا دین اسلام نگاه عمیقی نسبت به این موضوع دارد.اسلام معتقد است انسان جاودانه است و به سمت بی نهایت حرکت میکند و بر این باور است که مرگ پایان زندگی نیست بلکه انتقال از یک جهان به جهانی والاتر است.
آشو آشنائی فیلسوف هندی پیرو مکتب تانترا نقطه مقابل افلاطون و ارسطو قرار دارد .باورهای آشو حتی بر خلاف ادیان بوده و گرد و خاکی در علوم فلسفه به پا کرده است .
وی به رستاخیز بی اعتقاد و به تناسخ معتقد است آشو به راحتی روز واپسین و معاد را انکار میکند و این گونه دلیلش را گویا میشود که خداوند قبلا در مورد ما قضاوت کرده است و این چیزی نیست که در آینده اتفاق بیوفتد بلکه قبلا اتفاق افتاده وی به صراحت میگوید نگران روز رستاخیز نباشید چون لحظه ای که خداوند انسان را بیافریند در مورد او قضاوت میکند .
آشو خداوند را مسئول اشتباهات انسان معرفی میکند و به این باور است که خداوند انسان را آفریده اگر اشتباهی رخ دهد او مسئول است نه انسان .( اگر تو نقشه ای بکشی و نقشه اشتباه در بیاید نمیشود گفت نقشه مقصر بوده )
گر چه افکار و فرضیه های دیگری هستند که با عقاید آشو بسیار فرق دارد بسیاری هم در این باره معتقدند که بعد از مرگ انسان روح به جسم دیگری در این دنیا متولد میشود نه حتی به شکل انسان شاید به شکل یک حیوان ویا حتی یک درخت و یا یک ریشه در خاک چون بر این باورند که هر موجود زنده ای در هستی دارای روح میباشد .این باور مخالفان و موافقان زیادی را در پی داشته .البته بسیاری از شواهد و تحقیق ها و استدلال ها به این نوع اعتقاد جواب مثبت داده که در مطالب بعدی میتوانیم به مسائل مربوط به این عقیده بپردازیم .

با ما همراه باشید و نظرات خود را در این مورد بیان کنید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را ثبت کنید

Comments

  • ناصر June 28, 2017 at 8:03 am

    مطلب بسیارجالب بود منتظره قسمت های بعدی هستیم.

    Reply
  • ترنم June 28, 2017 at 8:13 am

    مطلب بسیار جالب بود منتظر قسمت های بعدی هستیم

    Reply