تفاوت انسان و حیوان-قسمت هفتم

کامینارت:

تفاوت انسان و حیوان-قسمت هفتم:ابزار سازی

برخی بر این باورند که تنها انسان توانایی ساخت ابزار ها را دارد ولی با نگاهی به زندگی حیوانات نیز به این مهم دست می یابیم که آنها نیز بر مبنای نیاز خود ابزارهایی را میسازند.

نمونه ی بارز این مورد خانه سازی است. تمامی حیوانات برای خود مانند انسان به خانه نیازمندند و برای خود تهیه میکنند.

میمون ها برای شکستن نارگیل از سنگ استفاده میکنند پس این ابزار اوست

نوعی هشت پا در دریا وجود دادرد که محل به دام انداختن طعمه ی خود را طراحی کرده و میسازد.

در رودخانه های آمازون ماهی ای وجود دارد که با مکانیسم خود آب را در در دهانش میگذارد و ضریب شکست آب نسبت به طعمه را حساب میکند و با پرتاب آب به سمت طعمه باعث افتادن طعمه در آب و شکار آن میشود.

شاید با خود بگویید ابزارهای کاربردی که انسان قادر به ساخت آنهاست پیشرفته تر است. کاملا درست است  ولی آیا انسان تنها برای تنوع و راحتتر شدن این کار را نمیکند؟؟؟ در حالی که حیوانات مقتضی به نیاز خود ابزار مورد نیاز را ساخته و رفع حاجت میکنند…

پس هم چنان سوال ما پابرجاست. تفاوت انسان و حیوان در چیست؟؟؟

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را ثبت کنید