گزارش تماشای فیلم shawshank

کامینارت:

در تاریخ 1396/04/03 به تماشای فیلم shawshank در ساعت 23:00 نشستیم.

پس از تماشای فیلم تحلیل جذاب آن 2ساعت به طول انجامید دلیل این زمان طولانی تطبیق خازق العاده ی این فیلم با اشعار ادبیات قدیم ایران از مولانا بود.چرا که مطالعات تطبیقی از رشته ها و مسائل مهم علم و هنر می باشد.

در طول تماشای این فیلم آهنگ زیر را با آن تطبیق دهید:

بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید در این عشق چو مردید همه روح پذیرید
بمیرید بمیرید وزین مرگ مترسید کز این خاک برآیید سماوات بگیرید

بمیرید بمیرید وزین نفس ببرید که این نفس چو بندستو شما همچو اسیرید
یکی تیشه بگیرید پی حفره ی زندان چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید

بمیرید بمیرید به پیشه شه زیبا بر شاه چو مردید همه شاه و شهیدید
بمیرید بمیرید وزین ابر برآیید چو زین ابر برآیید همه بدر منیرید

بمیرید بمیرید وزین مرگ مترسید کز این خاک برآیید سماوات بگیرید
بمیرید بمیرید وزین نفس ببرید که این نفس چو بندستو شما همچو اسیرید

یکی تیشه بگیرید پی حفره ی زندان چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید

بمیرید بمیرید به پیشه شه زیبا بر شاه چو مردید همه شاه و شهیدید
بمیرید بمیرید وزین ابر برآیید چو زین ابر برآیید همه بدر منیرید

خارق العاده است!!!

تمام موارد یاد شده در شعر را در فیلم تحلیل و مشاهده کردیم.. در زیر به تعدادی از آنها اشاره ی مختصری میکنیم:

1- هنگام کندن حفره برای رهاییو به تعالی رسیدن در تمام مدت عکس زنی بالای در بود و پس از اتمام مجبور بو از آن عکس عبور کرده و بیرون رود. در اینجا زن نماد زیبایی های دنیا انتخاب شده بود که می بایست از آن عبور نماید——بمیرید بمیرید وزین نفس ببرید که این نفس چو بندستو شما همچو اسیرید

2-سکانس جذاب و پایانی فیلم که تنها قایق ، ساحل و دریا را میبینیم که میتواند نمادی از دنیای مطلوب جهانی دیگر و یا بهشت باشد——بمیرید بمیرید وزین مرگ مترسید کز این خاک برآیید سماوات بگیرید

و…..

منتظر حضورتان هستیم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را ثبت کنید