اسامی انتخاب شوندگان فراخوان تئاتر

کامینارت:

با سپاس از همه عزیزانی که برای مرحله اول تست تشریف آوردند، نتیجه مرحله اول به شرح ذیل اعلام می شود.

با منتخبین برای مرحله دوم تست تماس تلفنی برقرار خواهد شد.

۱. سینا آزاد
۲. مهدی احمدی
۳. هدی حدزاده
۴. سمانه شعاعی
۵. محمدمهدی صالح نیا
۶. نگار غایبی
۷. بیتا نجاتی

ضمنا برای پروژه فیلم سینمایی ما را دنبال کنید تا از دیدارتان در جلسه تست مسرور شویم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را ثبت کنید