دیالوگ ماندگار

کامینارت: یک روز میاد که تمام زندگیت از جلو چشمات میگذره، پس کاری کن که ارزش دیدن داشته باشه. the bucket. ادامه مطلب

کامینارت: راکی: میدونی چی شد که یه مشت زن شدم؟ مادرم بهم میگفت. ادامه مطلب