گوناگون

کامینارت: فیلم کوتاه, همان‌طور که از نامش پیداست به فیلم‌هایی گفته می‌شود که زمان کوتاه دارند. البته تنها زمان ملاک این فیلم‌ها نیست.. ادامه مطلب