کامینارت: آنجلینا جولی به سرزنش فرمان ترامپ پرداخت و گفت فرمان. ادامه مطلب